Rábí

fotografováno digitálním stereo fotoaprátem FUJI 3D Finepix Real 3D
Na anaglyph zpracováno volně dostupným softwarem StereoPhoto Maker

© 2010 TRIDAKT studio - PRAHA

   www.tridakt.cz